MIREL S1 560

Systém signalizácie na jednotkách radu 560 MIREL S1 slúži na prenos signalizácie porúch medzi HKV jednotky radu 560.

Systém MIREL S1 560 pozostáva z dvoch prenosových jednotiek umiestnených na stanovišti rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotiek je po dátovej linke so sériovým prenosom údajov. Informácie sú zobrazované na prednom paneli prenosových jednotiek a sumárna informácia o poruche i na pulte stanovišťa. Napájanie jednotlivých zariadení systému signalizácie na jednotkách radu 560 MIREL S1 je z batériového zdroja HKV kde je zariadenie umiestnené.

Systém MIREL S1 560 je elektronický  číslicový systém konštruovaný na báze najmodernejších elektronických súčiastok, kde je každý prístroj riadený vlastným procesorom s 8-bitovou RISC architektúrou. Použitá súčiastková základňa spĺňa náročné kritéria spoľahlivosti a odolnosti. Prenosová jednotka obsahuje procesorový modul, zdroj, indikačné moduly a moduly galvanického oddelenia binárnych vstupov a výstupov.

Systém MIREL S1 560 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a overenie správnej funkcie je možné vykonať vybudením príslušného vstupného signálu.
V štandardnej zostave tvoria systém nasledujúce zariadenia: prenosová jednotka 1. stanovišťa, požiarne hlásiče 1. stanovišťa (2ks), prenosová jednotka 2. stanovišťa, požiarne hlásiče 2. stanovišťa (2ks).

Napájanie jednotlivých zariadení je z batériového zdroja HKV kde je zariadenie umiestnené. Komunikácia je realizovaná sériovou linkou RS485 a riadi ju riadiaca prenosová jednotka.

Pri spustení systému signalizácie na jednotkách radu 560 MIREL S1 systém vykonáva autodiagnostický test, pri ktorom kontroluje integritu uloženého programu, údajov v pamäti EEROM, komunikáciu a základnú funkčnosť. Počas činnosti je aktivovaná kontrolná funkcia watchdog, ktorá sleduje správny chod každého zariadenia. V prípade straty spojenia medzi prenosovými jednotkami počas prevádzky sa táto porucha okamžite signalizuje. Maximálny dôraz pri vyhodnocovaní správnej činnosti sa kladie na prevádzkovú spoľahlivosť.