MIREL MSP
Systém MIREL MSP je elektronický číslicový systém z produktovej rady systémov MIREL. Je konštruovaný pre použitie na HDV 240 ako autonómny systém. MIREL MSP zabezpečuje užívateľské rozhranie medzi technológiou rušňa a rušňovodičom.

Systém MIREL MSP zabezpečuje snímanie polohy radiča odbočiek trakčného transformátora  a indikáciu tejto polohy na stanovišti rušňovodiča.

Systém MIREL MSP pozostáva zo snímača MSPX, dvoch indikátorov PIN umiestnených na stanovišti rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotlivých komponentov zabezpečuje komunikačná dátová linka SIO so sériovým prenosom údajov.

Napájanie systému MIREL MSP je z batériového zdroja HKV. Obsluha systému nie je potrebná.  Snímanie polohy, vyhodnocovanie  a indikácia je automatická a vykonáva sa vždy, pokiaľ je na systém privedené napájacie napätie.

Systém MIREL MSP je konštruovaný na báze najmodernejších elektronických súčiastok a technológií, kde každý komponent systému je riadený vlastným procesorom s 8-bitovou RISC architektúrou. Použitá súčiastková základňa spĺňa náročné kritériá spoľahlivosti a odolnosti.

Systém MIREL MSP vykonáva počiatočnú a priebežnú autodiagnostiku. Okrem vykonania funkčnej skúšky a hĺbkovej profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.