Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1
Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 je mobilnou časťou líniového systému vlakového zabezpečovača. Je konštruovaný pre použitie na železničných hnacích koľajových vozidlách (HKV), a to tak na tratiach a staniciach s traťovou časťou VZ s líniovým prenosom, ako aj na tratiach a staniciach bez traťovej časti VZ.

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 je schopný prenášať informácie z traťovej infraštruktúry na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku. Informácie, ktoré sú prenesené z infraštruktúry na vozidlo, sú zobrazené rušňovodičovi ako prenesený návestný znak (ŽSR, ČD) alebo ako rýchlostný príkaz (MÁV).  Na základe prenesených informácií MIREL VZ1 vykonáva ďalšie bezpečnostné algoritmy podľa príslušnej národnej špecifikácie (kontrola bdelosti, kontrola maximálnej rýchlosti, ...)

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 je elektronický číslicový systém konštruovaný na báze moderných elektronických súčiastok. Je koncipovaný ako bezpečné zariadenie. Bezpečnú činnosť zaisťuje dvojkanálová základná jednotka, sada dohliadacích obvodov, dvojkanálový prenos informácií z traťovej infraštruktúry, štvorkanálové meranie rýchlosti a dráhy. Použitá súčiastková základňa spĺňa náročné kritériá spoľahlivosti a odolnosti.

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 pozostáva zo základnej jednotky, dvoch návestných opakovačov a dvoch húkačiek.

Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a umožňuje vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie všetkých súčastí riadiaceho systému a spolupracujúcich zariadení na HKV. Okrem vykonania funkčnej skúšky a hĺbkovej profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.