MIREL RS813

Riadiaci systém MIREL RS813 je elektronický číslicový systém z produktovej rady systémov MIREL. Je konštruovaný pre použitie na železničných motorových jednotkách radu 813 ako nadradený riadiaci systém pre ostatné funkčné celky motorovej jednotky. MIREL RS813 ďalej zabezpečuje užívateľské rozhranie medzi technológiou motorovej jednotky a rušňovodičom.

Riadiaci systém MIREL RS813 zabezpečuje nasledujúce primárne funkcie: meranie binárnych a spojitých vstupných signálov, výpočet riadiacich algoritmov a vystavovanie binárnych výstupných signálov.

Systém okrem základných funkcií vykonáva aj nasledujúce sekundárne funkcie: indikácia na stanovišti rušňovodiča, komunikácia na vlakovej komunikačnej linke, diagnostika motorovej jednotky, autodiagnostika. V spolupráci s registračným rýchlomerom MIREL RM1 zabezpečuje registráciu vybraných technologických a prevádzkových údajov.

MIREL RS813 riadi nasledujúce agregáty motorovej jednotky radu 813: spaľovací motor, štartér a žeravenie, trakčná prevodovka, retardér trakčnej prevodovky, nápravová prevodovka, akustická a vizuálna indikácia a signalizácia.

Riadiaci systém MIREL RS813 pozostáva zo základnej jednotky, dvoch informačných panelov a dvoch indikátorov pomerného ťahu umiestnených na stanovišti rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotlivých zariadení je po dátovej linke so sériovým prenosom údajov. Riadiace systémy MIREL RS813 je možné vzájomne spájať prostredníctvom vlakovej komunikačnej linky.

Napájanie riadiaceho systému MIREL RS813 je z batériového zdroja motorovej jednotky. Obsluha sa vykonáva výhradne zo stanovišťa rušňovodiča prostredníctvom ovládacích prvkov na riadiacom pulte motorovej jednotky a prostredníctvom indikačného panelu na oboch stanovištiach.

Riadiaci systém MIREL RS813 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a umožňuje vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie všetkých súčastí riadiaceho systému a spolupracujúcich zariadení na motorovej jednotke. Okrem vykonania funkčnej skúšky a hĺbkovej profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.