MIREL RS812

Riadiaci systém MIREL RS812 je elektronický číslicový systém z produktovej rady systémov MIREL. Je konštruovaný pre použitie na železničných motorových vozňoch radu 812 ako nadradený riadiaci systém pre ostatné funkčné celky motorového vozňa. MIREL RS812 ďalej zabezpečuje užívateľské rozhranie medzi technológiou motorového vozňa a rušňovodičom.

Systém MIREL RS812 zabezpečuje tieto primárne funkcie: meranie binárnych a spojitých vstupných signálov, výpočet riadiacich algoritmov a vystavovanie binárnych a spojitých výstupných signálov.

Okrem základných funkcií vykonáva riadiaci systém MIREL RS812 aj nasledujúce sekundárne funkcie: indikácia na stanovišti rušňovodiča, komunikácia na vlakovej komunikačnej linke, diagnostika motorového vozňa, autodiagnostika. V spolupráci s registračným rýchlomerom MIREL RM1 zabezpečuje registráciu vybraných technologických a prevádzkových údajov.

Riadiaci systém MIREL RS812 riadi nasledujúce agregáty motorového vozňa radu 812: spaľovací motor, štartér a žeravenie, trakčná prevodovka, retardér trakčnej prevodovky, nápravová prevodovka, akustická a vizuálna indikácia a signalizácia.

Riadiaci systém MIREL RS812 pozostáva zo základnej jednotky, dvoch informačných panelov umiestnených na stanovišti rušňovodiča. Vzájomné prepojenie jednotlivých zariadení je po dátovej linke so sériovým prenosom údajov. Riadiace systémy MIREL RS812 je možné vzájomne spájať prostredníctvom vlakovej komunikačnej linky.

Napájanie riadiaceho systému MIREL RS812 je z batériového zdroja motorového vozňa. Obsluha sa vykonáva výhradne zo stanovišťa rušňovodiča prostredníctvom ovládacích prvkov na riadiacom pulte motorového vozňa a prostredníctvom indikačného panelu na oboch stanovištiach.

Riadiaci systém MIREL RS812 vykonáva priebežnú autodiagnostiku a umožňuje vykonať funkčnú skúšku na preskúšanie správnej funkcie všetkých súčastí riadiaceho systému a spolupracujúcich zariadení na motorovom vozni. Okrem vykonania funkčnej skúšky a hĺbkovej profylaktickej kontroly je zariadenie bezúdržbové.