Oddelenie zákazníckej podpory

Činnosť oddelenia zákazníckej podpory je založená na priamom kontakte so zákazníkmi a partnermi firmy. Predpokladom  je pružná reakcia na potreby zákazníkov a zabezpečenie požadovanej služby alebo servisu.

Okrem základných aktivít, ktorými sú inštalácie a oživenia dodávaných systémov, do činnosti oddelenia spadá tiež zabezpečenie záručného a pozáručného servisu systémov, ako aj  zabezpečenie plánovaného servisu – profylaktickej kontroly D4. V kompetencii oddelenia je taktiež odborná súčinnosť pri organizovaní školení používateľov a údržby.

Servis zariadení MIREL je vykonávaný podľa Servisných podmienok č. 506M.

Kontakt:

e-mail: servis@hmh.sk