Oddelenie výrobno-dodávateľské

Výrobno-dodávateľské oddelenie má vo svojej kompetencii kompletné zabezpečenie výroby produktov a systémov spoločnosti. Ide o samostatné oddelenie, ktoré svojou činnosťou priamo nadväzuje na oddelenie vývoja.

Oddelenie zabezpečuje objednávku a nákup výrobného materiál a realizáciu subdodávok. Na základe stanovených výrobných postupov prebieha následne finalizácia produktov spoločnosti. 

K dôležitým úlohám oddelenia patrí tiež komunikácia so zákazníkmi a zabezpečenie distribúcie produktov k zákazníkom.