Oddelenie vývoja

Oddelenie vývoja je nosnou loďou spoločnosti. Všetky produkty spoločnosti skryté pod obchodným menom MIREL boli a sú vyvíjané výhradne pod záštitou spoločnosti HMH. 

Oddelenie vývoja zastrešuje všetky etapy počas celého životného cyklu produktu od prvotnej myšlienky až po vyradenie produktu z prevádzky a následnú likvidáciu.

Všetky postupy sa koordinujú podľa štandardu RAMS špecifikovaného normou STN EN 50 126.

Oddelenie vývoja preto dominuje pri nasledovných činnostiach:

- definícia koncepcie a riešenia jednotlivých projektov
- definícia podmienok použitia produktov
- definícia požiadaviek na produkty
- analýza technických rizík spojených s projektom
- návrh a vývoj produktov
- validácia produktov
- vytvorenie a správa výrobnej dokumentácie
- podpora pri výrobe produktov
- vytvorenie a správa servisnej dokumentácie
- podpora pri nasadení produktov do prevádzky
- modifikácie produktov
- vyradenie produktov z prevádzky
 
Samozrejmosťou je koordinácia s výrobným a servisným oddelením, pretože oddelenie vývoja určuje postupy potrebné pre výrobu servis a údržbu produktov MIREL.

Kontakt:

e-mail: vyvoj@hmh.sk