Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti HMH, s.r.o. je tvorené dvoma konateľmi spoločnosti s právom jednať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

Vedenie spoločnosti zabezpečuje hlavne:

- strategické plánovanie
- schvaľovanie ročných plánov
- riadenie procesov medzi organizačnými zložkami spoločnosti
- podpisovanie zmlúv a objednávok
- strategické jednania so zákazníkmi a partnermi

Kontakt:

Ing. Horváth Tomáš
e-mail: horvath@hmh.sk

Ing. Matejovič Marián
e-mail: matejovic@hmh.sk