Úsek ekonomicko-mzdový
Úsek ekonomicko-mzdový zabezpečuje bezproblémový výkon účtovníctva a miezd v súlade s platnou legislatívou, vedenie hotovostnej pokladne a styk s daňovým úradom.