Vydavateľstvo

Periodické publikácie
ATP Journal
Odborný mesačník ATP Journal, vychádzajúci od roku 1994 prináša detailné a technicky presné informácie z oblasti priemyselnej automatizácie. Vo svojom obsahu sa venuje témam ako robotika, technika pohonov, prevádzkové prístroje, akčné členy, Priemysel 4.0, Internet vecí a pod. Partnermi redakcie sú IEEE, ISA, MESA, SEZ-KES, SKSI.

Neperiodické publikácie
Najznámejšou neperiodickou publikáciou s najdlhšou históriou je ATP Journal PLUS, kde od roku 2001 publikujú členovia akademickej obce vedecké príspevky. V roku 2011 vydalo vydavateľstvo svoju prvú odbornú knihu venovanú záujemcom a odborníkom v železničnej doprave - Železnica v Bratislave do roku 1918. Druhou odbornou publikáciou vydavateľstva bola kniha Dejiny Tatranskej elektrickej železnice, ktorá vyšla v roku 2013. Obidve knihy sú dostupné vo všetkých väčších kníhkupectvách na celom Slovensku. 

Elektronické publikácie
www.atpjournal.sk - elektronická verzia ATP Journal podporuje tlačenú verziu multimediálnymi prvkami a jednoduchšou komunikáciou s čitateľmi.
www.eautomatizacia.sk - katalóg produktov a firiem z oblasti automatizácie slúži ako virtuálny veľtrh prebiehajúci 24 hodín denne, 365 dní do roka. Jednoduché vyhľadávanie produktov, porovnávanie produktov a ich špecifických parametrov pomáha odborníkom z automatizácie vybrať vhodný produkt do svojich projektov a inštalácií.
Kontakt: vydavatelstvo@hmh.sk