Zabezpečovacie systémy
V oblasti vývoja, výroby a údržby zabezpečovacích systémov spoločnosť HMH, s.r.o. pôsobí od roku 1999. Vývoj, výroba a servis zariadení prebieha v súlade s požiadavkami platných európskych noriem pre túto oblasť a to hlavne STN EN 50126, STN EN 50129, STN EN 50128 a STN EN 50159-2.

Prvým nasadeným systémom z tohto segmentu bol systém MIREL S1 560 zabezpečujúci prenos signalizácie porúch medzi stanovišťami elektrickej jednotky radu 560. Nasadenie systému MIREL S1 560 umožnilo jednočlennú obsluhu elektrickej jednotky.

Hlavným produktom spoločnosti HMH, s.r.o. v oblasti zabezpečovacích systémov je vlakový zabezpečovač MIREL VZ1. Prvé systémy MIREL VZ1 boli nasadené na rušňoch radu 350 Železníc Slovenskej republiky a následne v roku 2000 bola zahájená ich prevádzka na Slovensku a v Čechách. V nasledujúcich rokoch boli do vlakového zabezpečovača MIREL VZ1 zapracované skúsenosti z prevádzky na tratiach Slovenska a Čiech, integrované funkcie MÁV pre prevádzku v Maďarsku a pre prevádzku v Poľsku boli integrované funkcie kontroly bdelosti podľa Poľskej špecifikácie a prepojenia so systémom SHP.

V súčasnosti je vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 prevádzkovaný na tratiach Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. V štádiu skúšok je integrácia MIREL VZ1 so systémom ETCS.

Aktuálne sú prevádzkované tieto zabezpečovacie systémy:

MIREL VZ1
MIREL S1 560