Od svojho vzniku sa spoločnosť HMH, s.r.o. zaoberá vývojom hardvéru a softvéru pre riadiace systémy. V prvých rokoch po vzniku išlo o systémy pre oblasť energetiky a strojárstva. V roku 1996 spoločnosť vyvinula riadiaci systém pre hnacie dráhové vozidlo radu 350.

Riadiaci systém MIREL RS350 sa stal základom pre modulárny systém MIREL. Modulárny systém MIREL bol navrhnutý s ohľadom na náročné prevádzkové podmienky v dráhových vozidlách a s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť. V nasledujúcich rokoch bol systém modulov MIREL modernizovaný a rozširovaný o nové funkcie. Na základe hardvérových a softvérových modulov systému MIREL možno efektívne navrhnúť riadiaci systém pre konkrétnu aplikáciu.

V súčasnosti sú prevádzkované tieto riadiace systémy:

MIREL RS350 –   riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 350
MIREL RS362 –   riadiaci systém pre dvojsystémové elektrické rušne radu 362 a 363
MIREL RS812 –   riadiaci systém pre motorové vozne radu 812
MIREL RS813 –   riadiaci systém pre motorové jednotky radu 813