Ostatné
Spoločnosť HMH, s.r.o. vyvíja a vyrába spolupracujúce zariadenia k systémom MIREL a produkty pre prevádzku a údržbu systémov MIREL.

Spolupracujúce zariadenia k systémom MIREL:

BPED - bdelostný pedál
MIREL BB registračné zariadenie
MIREL IRC - snímač otáčok nápravy koľajového vozidla
MIREL SN - snímač kódu k MIREL VZ1
MIREL SPIO - konvertor binárnych výstupov pre MIREL VZ1
MIREL ST - snímač tlaku
SNNO - nosič snímača kódu
 
Produkty pre prevádzku a údržbu systémov MIREL:

MIREL ARKTUR - programové vybavenie na vyčítanie a vyhodnotenie zaregistrovaných údajov
MIREL ATM - prenosový modul na vyčítanie zaregistrovaných údajov
MIREL KAM - programové vybavenie na konfiguráciu systémov
MIREL SID - programové vybavenie na identifikáciu verzie a konfigurácie
MIREL TZJ - tester základnej jednotky
MIREL VZT - tester systémov

Spoločnosť HMH, s.r.o. poskytuje v súvislosti s nasadením, prevádzkou a údržbou systémov MIREL nasledovné služby:

- odborné konzultácie
- podpora pri schvaľovaní inštalácie na koľajové vozidlá
- zabezpečenie schvaľovania inštalácie na koľajové vozidlá
- záručný a pozáručný servis
- školenia