Profil spoločnosti HMH, s. r. o.

Spoločnosť HMH s.r.o. je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca firma zameraná na oblasť riadenia technologických procesov, automatizácie a regulácie s významným postavením nielen na domácom trhu, ale aj v blízkom zahraničí.

Od svojho vzniku v roku 1993 prešla firma významným procesom vývoja. Prvotnú orientáciu na realizáciu projektov v oblasti energetiky, strojárstva a tvorby zákazkového softvéru vystriedala v roku 1997 oblasť riadiacich, meracích a zabezpečovacích systémov pre koľajovú dopravu. Pre aplikácie v koľajovej doprave spoločnosť vyvinula modulárny systém MIREL, ktorý sa stal základom väčšiny aplikácií.
Spoločnosť HMH zároveň od roku 1994 vykonáva aj vydavateľskú činnosť, ktorá zahŕňa periodické publikácie (mesačník ATP Journal), neperiodické publikácie a elektronické publikácie (ATP Journal PLUS, prehľadové štúdie, knihy).

V súčasnosti spoločnosť na základe vlastného know-how a vlastných vývojových, výrobných a servisných kapacít zabezpečuje kompletný životný cyklus systémov MIREL pre aplikácie v náročnom prostredí železničnej dopravy. Hlavné činnosti spoločnosti sú vývoj technických prostriedkov a programového vybavenia, výroba, záručný a pozáručný servis, školenia obsluhy a údržby.

Všetky aktivity spoločnosti sú vykonávané v súlade so zavedeným systémom kvality podľa ISO 9001.

Produkty spoločnosti sú členené do štyroch skupín:
Riadiace systémy navrhnuté na základe modulárneho systému MIREL pre jednotlivé typy dráhových vozidiel
Zabezpečovacie systémy navrhnuté na základe modulárneho systému MIREL. Spoločnosť vyvinula a vyrába vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 pre rozsah použitia na tratiach ŽSR, ČD, MÁV a PKP
Registračné a indikačné systémy sú vyvinuté pre jednotlivé aplikácie s využitím prvkov modulárneho systému MIREL
Ostatné zariadenia spolupracujúce so systémami MIREL, servisné zariadenia a programové vybavenie.

Referencie spoločnosti v súčasnosti obsahujú viac ako 1 500 prevádzkovaných systémov na území Slovenska a v zahraničí.
HMH a MIREL sú registrované obchodné známky spoločnosti HMH s.r.o.