Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti podporuje efektívne a plynulé fungovanie všetkých jej aktivít a procesov. Racionalizácia a dobrá organizácia práce tak korešponduje so zákazníckou orientáciou firmy a umožňuje pružne reagovať na potreby a požiadavky zákazníkov a partnerov.

Vedenie spoločnosti

Úsek marketingu a obchodu
Oddelenie vývoja
Oddelenie výrobno-dodávateľské
Oddelenie zákazníckej podpory
Vydavateľstvo
Úsek vnútornej správy
Úsek ekonomicko-mzdový