Naša filozofia

„Správni ľudia na správnych miestach“ je pre nás viac, než heslo. Svojich kolegov si starostlivo vyberáme na základe ich znalostí, schopností a osobnostných predpokladov vzhľadom na našu kultúru a požiadavky konkrétnej pracovnej pozície. Vieme, že len skutočné zosúladenie človeka, tímu a pozície môže všetkým stranám priniesť dlhodobý úžitok a radosť zo spolupráce.

Prezrite si naše aktuálne voľné pracovné pozície. Možno hľadáme práve Vás a Vy nás.

Voľné pracovné pozície:

Návrh, vývoj a pilotná aplikácia systémov MIREL

Systémový inžinier – je tým, kto vytvára systémové návrhy, vyvíja a zabezpečuje pilotnú aplikáciu našich zariadení a systémov podľa požiadaviek zákazníkov a trhu.

Preto by náš nový kolega by mal:

 • mať kreatívny a analytický prístup
 • mať otvorený prístup voči novým veciam a sám byť nositeľom myšlienok
 • mať proaktívny prístup ku komunikácii a byť tímovým hráčom s dobrými komunikačnými zručnosťami
 • mať VŠ vzdelanie v technickom odbore (preferovaná je elektrotechnika/ IT/ mechatronika/ prípadne doprava)
 • mať prehľad v technológiách používaných v mikroprocesorových elektronických zariadeniach a systémoch
 • mať prehľad v procesoch metodiky tvorby softvéru
 • mať znalosti v oblasti tvorby softvéru
 • mať znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (min. úroveň B1)
 • mať platnú odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. (min. §21)

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese personalista@hmh.sk

Návrh a vývoj softvérového vybavenia systémov MIREL

Softvérový inžinier – je tým, kto po dôkladnej analýze požiadaviek predkladá koncepčný aj detailný návrh softvérového vybavenia našich zariadení a systémov a následne tento návrh aj implementuje.

Preto by náš nový kolega mal:
 • mať VŠ vzdelanie v technickom odbore (preferovaná je IT/ elektrotechnika)
 • mať prehľad v technológiách v oblasti informatiky a mikroprocesorovej techniky
 • mať skúsenosti s princípmi objektového programovania
 • mať znalosti a skúsenosti v oblastiach tvorby softvéru:
  • pre jednočipové mikroprocesory (C, C++, Assembler)
  • pre mobilné zariadenia a webové technológie (C++, C#)
  • pre PC aplikácie
 • mať znalosť anglického jazyka aspoň na základnej úrovni (úroveň A2 – schopnosť porozumieť odbornému textu)
 • mať kreatívny a analytický prístup
 • mať schopnosť konštruktívne spolupracovať a komunikovať v tíme

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese personalista@hmh.sk

Testovanie systémov MIREL

Testovací inžinier  – je tým, kto vytvára testovacie scenáre pre automatizované ako aj manuálne testovanie a realizuje jednotlivé testy s dôrazom na odhaľovanie chýb z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti a použiteľnosti softvéru.

Preto by náš nový kolega by mal:

 • mať VŠ vzdelanie v technickom odbore (elektrotechnika/ IT) a aspoň 2-ročnú prax v oblasti testovania mikroprocesorových systémov a vytvárania súvisiacej dokumentácie
 • mať prehľad o technológiách a súčiastkovej základni v elektronike a životnom cykle softvéru
 • mať prehľad v programovaní (programovacie jazyky C, C++, C#, Assembler)
 • mať platnú odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. (min. §21)
 • mať znalosť anglického jazyka aspoň na základnej úrovni (úroveň A2 – schopnosť porozumieť odbornému textu)
 • mať kreatívny a analytický prístup
 • mať zodpovedný prístup a byť zameraný na detail
 • mať schopnosť efektívne a konštruktívne spolupracovať v tíme

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese personalista@hmh.sk