Naša filozofia

„Správni ľudia na správnych miestach“ je pre nás viac, než heslo. Svojich kolegov si starostlivo vyberáme na základe ich znalostí, schopností a osobnostných predpokladov vzhľadom na našu kultúru a požiadavky konkrétnej pracovnej pozície. Vieme, že len skutočné zosúladenie človeka, tímu a pozície môže všetkým stranám priniesť dlhodobý úžitok a radosť zo spolupráce.

Prezrite si naše aktuálne voľné pracovné pozície. Možno hľadáme práve Vás a Vy nás.

Voľné pracovné pozície:

Systémový inžinier

Systémový inžinier vytvára systémové návrhy, vyvíja a zabezpečuje pilotnú aplikáciu našich zariadení a systémov podľa požiadaviek zákazníkov a trhu.

Preto by náš nový kolega by mal:

 • mať kreatívny a analytický prístup
 • mať otvorený prístup voči novým veciam a sám byť nositeľom myšlienok
 • mať proaktívny prístup ku komunikácii a byť tímovým hráčom s dobrými komunikačnými zručnosťami
 • mať VŠ vzdelanie v technickom odbore (preferovaná je elektrotechnika/ IT/ mechatronika/ prípadne doprava)
 • mať prehľad v technológiách používaných v mikroprocesorových elektronických zariadeniach a systémoch
 • mať prehľad v procesoch metodiky tvorby softvéru
 • mať znalosti v oblasti tvorby softvéru
 • mať znalosť anglického jazyka na základnej úrovni (A2 - schopnosť porozumieť odbornému textu)
 • mať platnú odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. (min. §21)

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese kariera@hmh.sk

Aplikačný inžinier

Aplikačný inžinier prepája vývoj našich systémov a zariadení s paxou. Je tým, kto najlepšie pozná, kde a ako aplikovať naše systémy a zariadenia a preto je často v roli konzultanta a školiteľa pre ostatných kolegov, ako aj našich zákazníkov. Samozrejmosťou je aktívna rola pri vývoji našich systémov a zariadení - určuje koncepciu ich zasadenia do konkrétnej rady rušňov.

Preto by náš nový kolega mal:
 • mať ukončené minimálne 1. stupeň VŠ vzdelania
 • mať prehľad v technológiách a súčiastkovej základni používanej v mikroprocesorových elektronických zariadeniach a systémoch
 • mať znalosti v oblasti informatiky a mikroprocesorových systémov a ich aplikácie
 • mať platnú odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. (min. §21)
 • mať znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (úroveň B2)
 • mať samostatný a zodpovedný prístup k práci
 • mať analytické myslenie
 • mať schopnosť spolupracovať a vytvárať konštruktívne vzťahy (interne aj externe)

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese kariera@hmh.sk


Testovací inžinier

Testovací inžinier  vytvára testovacie scenáre pre automatizované ako aj manuálne testovanie a realizuje jednotlivé testy s dôrazom na odhaľovanie chýb z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti a použiteľnosti softvéru.

Preto by náš nový kolega by mal:

 • mať VŠ vzdelanie v technickom odbore (elektrotechnika/ IT) a aspoň 2-ročnú prax v oblasti testovania mikroprocesorových systémov a vytvárania súvisiacej dokumentácie
 • mať prehľad o technológiách a súčiastkovej základni v elektronike a životnom cykle softvéru
 • mať prehľad v programovaní (programovacie jazyky C, C++, C#, Assembler)
 • mať platnú odbornú spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. (min. §21)
 • mať znalosť anglického jazyka aspoň na základnej úrovni (úroveň A2 – schopnosť porozumieť odbornému textu)
 • mať kreatívny a analytický prístup
 • mať zodpovedný prístup a byť zameraný na detail
 • mať schopnosť efektívne a konštruktívne spolupracovať v tíme

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese kariera@hmh.sk

Elektronik vo výrobe

Elektronik pracuje priamo vo výrobe, v čistom a organizovanom priestore. Je tým, kto oživuje a finalizuje vyrobené komponenty a zariadenia.

Preto by náš nový kolega mal:

 • mať prehľad a vzdelanie v oblasti elektrotechniky (s platnou odbornou spôsobilosťou v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. min. §21)
 • mať skúsenosti s oživovaním elektronických komponentov
 • mať znalosti v oblasti mikroprocesorových systémov
 • byť schopný orientovať v technickej dokumentácii a v obvodových schémach.
 • byť zručný, zodpovedný, precízny, dobrý tímový hráč a zároveň byť ochotný sa učiť a odborne rásť.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a byť súčasťou tímu šikovných ľudí, príďte k nám, radi Vás stretneme osobne.

Bližšie informácie na adrese kariera@hmh.sk