Práca v HMH

HMH je pevne etablovaná a zároveň dynamicky sa rozvíjajúca slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti priemyselnej automatizácie. Našimi partnermi a zákazníkmi sú výrobcovia a prevádzkovatelia v oblasti koľajovej dopravy na Slovensku, ale i v zahraničí. Zabezpečujeme kompletný životný cyklus zabezpečovacích a riadiacich systémov od myšlienky, cez vývoj a výrobu, až po ich aplikáciu a udržiavanie. Ponúkame jedinečnú príležitosť pre záujemcov s proaktívnym prístupom a túžbou sa profesionálne rozvíjať a rásť v oblasti elektroniky a elektrotechniky.

V HMH staviame náš úspech na vysokej odbornosti, špecifickom know-how a dlhoročných skúsenostiach. Preto so svojimi zamestnancami budujeme dlhodobý partnerský vzťah, vážime si ich a oceňujeme príspevok každého jedného z nich. Zároveň umožňujeme svojim zamestnancom neustále rásť a rozvíjať sa.

Prečo HMH

Skvelý tím

Možnosť byť súčasťou tímu, kde je v správnom balanse namixovaná skúsenosť a expertíza s dynamikou a invenčnosťou.

Rozvoj a rast

Záleží nám na tom, aby sa naši zamestnanci vzdelávali a rástli, lebo vieme, že len tak môže rásť aj spoločnosť.

Sloboda a zodpovednosť

Dôkladne vyberáme spoľahlivých a zodpovedných ľudí, ktorým môžeme zveriť dôveru a poskytnúť im slobodu. Pružný pracovný čas umožňuje zamestnancom riadiť svoje aktivity (pracovné i súkromné) podľa svojich potrieb a preferencií.

Osobný prístup

Hoci máme nastavené pravidlá a procesy, nie sme korporácia. Záleží nám na každom zamestnancovi a každý má v spoločnosti svoj hlas. Tiež sme si vedomí toho, že každý má svoje individuálne hodnoty. Preto podporujeme širokú škálu aktivít a záujmov podľa preferencií jednotlivcov (príspevky na zdravotnú starostlivosť, rôzne športové, či kultúrne aktivity a iné).

Atmosféra v práci

Aktívne sa snažíme, aby sa v spoločnosti ako aj v tímoch vytvárala príjemná atmosféra. Prispievajú k tomu naše celofiremné a tímové aktivity, kde podporujeme myšlienku, že zamestnanci sú ľudia, nie len pracovníci.