Certifikáty

V tejto sekcii sú k dispozícii na stiahnutie certifikáty manažérstva kvality a oprávnenia procesnej a odbornej spôsobilosti dodávať produkty a služby pre ŽKV.

Slovenská / česká verzia:     
   
  
Anglická verzia: Poľská  verzia:

ISO9001
Dopravný úrad (Oprávnenie v rozsahu E2, E6)      
Dopravný úrad (Oprávnenie v rozsahu E6a, E10) 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.            
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
České Dráhy, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                              

 

ISO9001
BOMBARDIER Transportation
SIEMENS

ISO9001