Katalógové listy
V tejto sekcii sú k dispozícii na stiahnutie katalógové listy k jednotlivým produktom vo formáte pdf. Dokumenty sú v slovenskej a anglickej verzii.

 MIREL ARMBB Registračné zariadenie SK EN
 MIREL ATM Univerzálny prenosový modul SK  
 MIREL BB Registračné zariadenie SK EN
 MIREL BBC Komunikačná brána BMSP SK EN
 MIREL DD Konektor k základnej jednotke SK EN
 MIREL DSM Dispečing systémov MIREL SK EN
 MIREL EXIO Rozširujúce zariadenie systémov MIREL SK EN
 MIREL GO Modul galvanického oddelenia SK EN
 MIREL HMIM Palubný terminál SK  
 MIREL IRC Snímač otáčania nápravy SK EN
 MIREL LCM Komunikačná brána SK EN
 MIREL LSM Brána lokalizácie a synchronizácie SK EN
 MIREL MAP Manažér aplikácií SK EN
 MIREL PC Kontrolný modul SK EN
 MIREL RM1 Registračný rýchlomer SK EN
 MIREL RM1IN Indikačná jednotka SK EN
 MIREL RM1ID Identifikačná jednotka SK EN
 MIREL RM1ZJ Základná jednotka SK EN
 MIREL RM2 Integrovaný palubný systém SK EN
 MIREL RM2IN Indikačná jednotka SK EN
 MIREL RM2ID Identifikačná jednotka SK EN
 MIREL RM2ZJ Základná jednotka SK EN
 MIREL RS361 Riadiaci systém SK  
 MIREL RS361ZJ Základná jednotka SK  
 MIREL RS363 Riadiaci systém SK  
 MIREL RS813 Riadiaci systém SK  
 MIREL RS813IP Informačný panel SK  
 MIREL RS813IPT Indikátor pomerného ťahu SK  
 MIREL RS813ZJ Základná jednotka SK  
 MIREL SHP Vlakový zabezpečovač
SK EN
 MIREL SHPA
Detektor traťových elektromagnetov SK EN
 MIREL SHPZJ, SHPE
Vyhodnocovacia a kontrolná jednotka
SK EN
 MIREL SN Snímač signálu SK EN
 MIREL SNNO Nosič snímača signálu SK EN
 MIREL SOL Systém ochrán SK  
 MIREL SOLZJ Základná jednotka SK  
 MIREL SPIO Konvertor komunikačnej zbernice SPI SK EN
 MIREL SPIOSK Spojovací kábel k SPIO SK EN
 MIREL SR Magnetický snímač otáčok SK EN
 MIREL ST Snímač tlaku SK
EN
 MIREL STB Rozširujúci modul k VZ SK EN
 MIREL SVS Systémový výrobný štítok SK EN
 MIREL VZ1 Vlakový zabezpečovač SK EN
 MIREL VZ1HP Húkačka SK EN
 MIREL VZ1NO Návestný opakovač SK EN
 MIREL VZ1ZJ Základná jednotka
SK EN
 MIREL VZT Tester systémov (VZT.3) SK EN
 MIREL VZT Tester systémov (VZT.4) SK EN